Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na webu carlsbadhat.cz

Naše společnost Savvalligroup s.r.o. (IČ: 06345166) se sídlem Náměstí Přátelství 1518/2, 102 00, Praha - Hostivář, si velmi váží vaší důvěry a maximálně chrání vaše data před jejich zneužitím. V tomto článku jsou přehledné informace především o tom:

  • jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům;
  • komu osobní údaje svých klientů předáváme;
  • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

Pokud v tomto článku nenajdete odpovědi na své otázky, nebo se chcete v této souvislosti ještě na něco zeptat, pošlete nám email na adresu alisa@carlsbadhat.cz

S vašimi osobními údaji pracujeme z důvodu, abychom mohli splnit to, k čemu jsme se vám zavázali v rámci našich obchodních podmínek, nebo z důvodu, že na tom máme tzv. oprávněný zájem. Zároveň nám to pomáhá dostát všem právním povinnostem plynoucím z právního řádu České republiky. Osobní údaje zpracováváme výhradně s vaším souhlasem, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů váš souhlas nevyžadujeme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Snažíme se, aby jich bylo co nejméně a to zejména ty, které potřebujeme pro vytvoření nabídky, jednání o této nabídce, k doručení vašich objednávek na požadovanou adresu, nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační a doručovací adresa. Můžeme po Vás požadovat i číslo vašeho bankovního účtu, a to v případě vrácení přeplatku nebo částky za stornovanou (již uhrazenou) objednávku. Tyto osobní údaje budou námi zpracovávány nejdéle 3 roky od jejich vzniku, pokud nám neudělíte souhlas k dalšímu zpracování nebo pokud zákon nestanoví jinak.

Komu osobní údaje předáváme?

Zpracování osobních údajů je prováděno společností  Savvalligroup s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i následující zpracovatelé: Seznam.cz, a.s., Google Inc. Dále je mohou zpracovávat i naši externí dopravci - Česká Pošta s.p., Zásilkovna s.r.o, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Vždy klademe důraz na zabezpečené nakládání s těmito údaji a na jejich ochranu před případným zneužitím.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše konkrétní osobní údaje zpracováváme;
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů. Data pro účely fakturace a účtování nebudou dotčena.
Tabulka velikostí