Soutěže

Carlsbad Hat Co. 

1. Pořadatel soutěží 

 

Pořadatelem soutěží na sociálních sítí (zejména Facebook, Instagram či Twitter) a webu (www.carlsbadhat.cz) je společnost Carlsbad Hat s.r.o.

 U Imperiálu 2116/1, Karlovy Vary, 360 01, spisové značky C 27069/KSPL Krajský soud v Plzni (dále jen „pořadatel“). 

 

2. Termín a místo konání soutěží a her 

 

Soutěže probíhají na sociálních sítích či webových stránkách společnosti Carlsbad Hat s.r.o., provozovatele sítě Carlsbad Hat Co. (dále jen „místo konání soutěží“) v termínu uvedeném u znění soutěžní otázky (dále jen „doba konání soutěže“). 

 

3. Účastníci soutěží

 

Účastníkem soutěží může být každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky soutěže (bod 4. Pravidla). Z účasti na soutěžích jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany ČR nebo EU a dále všichni zaměstnanci pořadatele soutěží i osoby na soutěžích spolupracující, jakožto i osoby těm osobám blízké ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. 

 

4. Principy a podmínky soutěží, výhry a jejich doručení 

 

Podmínkou účasti v soutěži je správné zodpovězení všech soutěžních otázek resp. soutěžní otázky zveřejněných na sociální sítích či webových stránkách společnosti Carlsbad Hat Co. s.r.o., provozovatele sítě Carlsbad Hat Co.. V případě tipovací soutěže je vždy nutné uvést tip k soutěžní otázce. Podmínky účasti v kreativní soutěži jsou vždy dány zněním soutěžní otázky. Může se jednat o zaslání kresby, fotografie, básničky, vtipu apod. V soutěžích vybízejících k akci ve formě screenshotu a podobně je nutné zaslat screenshot do sekce komentářů pod soutěžním příspěvkem. Dále je vždy nutný souhlas soutěžícího s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů; pořadatel není oprávněn poskytnout osobní údaje účastníků třetí osobě. Soutěžícímu mohou být zasílána obchodní sdělení společnosti Carlsbad Hat s.r.o. 

 

5. Výhry v soutěžích

 

Vyhodnocení přijatých odpovědí proběhne hned po skončení platnosti soutěže, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém soutěž probíhala. Ze všech platných odpovědí budou vybráni náhodně pořadatelem nebo osobou pověřenou nebo, v případě tipovací soutěže, vyhraje nejbližší odhad správného výsledku. Vyhodnocení kreativní soutěže zajistí porota stanovená pořadatelem. 

 

6. Kontaktování výherce a doručení výher 

 

Výherce soutěže je pořadatelem kontaktován buď na e-mail nebo prostřednictvím profilu na sociálních sítích, který byl použit při odpovídání na soutěžní otázky (či otázku). Nebude-li možné výherce kontaktovat či výherce nebude na informaci o výhře reagovat do 14-ti dnů od vyhlášení výherce, zaniká nárok výherce na získání této výhry a tato výhra propadá pořadateli. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci resp. doručením zásilky obsahující výhru. 

 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která byla uvedena ve znění soutěže, ve kterém soutěží a nemá nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeny odpovědi doručené mimo dobu trvání soutěže a neplatné odpovědi. Výherce soutěže může být zveřejněn na stránkách www.carlsbadhat.cz. Bude zveřejněno pouze jméno a příjmení výherce či jeho uživatelské jméno využívané na sociální síti. 

 

7. Zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení 

 

Účastí v soutěži souhlasí účastník s poskytnutím svého jména, příjmení, bydliště a e-mailové adresy pořadateli a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv odvolat. Účastníci soutěže vysloveně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jejich jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží a jeho službami a vyhlášením výherce. 

 

8. Další ustanovení 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěží jím pořádaných. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěže kdykoliv změnit, zrušit či upravit jejich pravidla. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, poškození či ztrátu výhry a soutěžních objednávek. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží ať už jsou způsobeny jakýmkoliv faktorem; nenese také odpovědnost za technické potíže, poruchy či závady, které mohou v průběhu soutěže nastat, ani za to, že v důsledku takových okolností se účastník nemohl soutěže zúčastnit nebo ji dokončit. 

 

 

V Praze dne 12. 1. 2022, Carlsbad Hat Co.