Patchwork

Patchwork (anglicky patch – záplata, work - práce - vyrobeno ze záplat) je specifická textilní technika. Jedná se o sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory.

Zřejmě nejstarší dochovaný patchwork pochází z Číny z 8. - 9. století n. l. Jednalo se o buddhistické obřadní roucho sešité z pestrých hedvábných látek. Velmi oblíbeným se patchwork stal v Anglii v 17. století. Používal se především k výrobě přehozů a závěsů. Smyslem této techniky bylo využití dobře dochovaných částí starších látek. Patchwork byl technikou užívanou napříč společenskými vrstvami, setkáme se s ním ve šlechtických sídlech i v chatrčích anglického venkova. Anglický patchwork má specifický postup šití, tzv. english paper piecing. Papírové šablony v požadovaných tvarech byly obaleny ústřižky látek a ty pak sešívány k sobě. Jedním z nejznámějších a dodnes často používaných vzorů je tzv. babiččina zahrádka.

Velké obliby se dočkal patchwork mezi ženami amerických osadníků, které si tuto dovednost přivezly s sebou ze staré vlasti. Dokázaly díky ní zhodnotit zbytky látek a obnošených šatů, dal se tak znovu použít i malý kousek látky. Zvláště po vyhlášení Navigačních akt se stal pro americké osadníky patchwork často jediným způsobem, jak vyrobit nový kus oděvu. Americkým "vynálezem" bylo sešívání dek z menších částí, tzv. bloků. Jde o čtverce jednotné velikosti (často 12 palců). To umožňovalo snadnější práci. Americké ženy často pracovaly na svých dekách společně, scházely se na patchworkových dýcháncích a vyměňovaly si látky i vzory a společně dokončovaly celé deky.