BEZPEČNĚ SI UŽÍVAT SLUNCE – UV OCHRANA

PŘÍRODNÍ UV ZÁŘENÍ

Sluneční záření je důležité pro lidské zdraví. Tělo jej potřebuje například proto, aby mohlo tvořit vitamín D důležitý pro stavbu kostí. Současně však ve slunečním záření obsažené ultrafialové paprsky představují potenciál stresu a ohrožení pro pokožku.

Kvůli změněným způsobům trávení volného času registrují dermatologové na celém světě značný nárůst rakoviny kůže. Jenom v Německu počítají experti podle nejnovějších odhadů s více než 200 000 novými pacienty s rakovinou kůže ročně.

Dermatologové proto varují před příliš dlouhým slunečním zářením a požadují prevenci mimo jiné vhodným oblečením a textiliemi s ochranou proti slunečnímu záření. To platí zvláště pro děti, jejichž pokožka je ještě velmi tenká a teprve přibližně od 15 let se plně vyvinou ochranné mechanismy proti škodlivému UV záření. Také pro lidi, kteří se profesně hodně pohybují venku, jako jsou např. pracovníci na stavbách a silnicích nebo zahradníci, je textilní ochrana proti slunečnímu záření velmi důležitá.

 UV ochranný faktor (UPF) 

UV ochranný faktor (UPF) udává, kolikrát déle může být oblast pokožky zakrytá textilií vystavena slunečnímu záření bez poškození pokožky. Je srovnatelný s ochranným faktorem krémů na opalování (SPF). Základem pro výpočet je u obou údajů takzvaná vlastní ochranná doba pokožky, která se ovšem značně liší podle individuálního typu pokožky.

Například pokožka u osoby se zrzavými nebo světlými vlasy, modrýma očima a velmi světlou pletí, má vlastní ochrannou dobu přibližně pět až deset minut. Pokud se taková osoba vystavuje plnému slunečnímu záření delší dobu, riskuje nebezpečné spálení od slunce.

S ochranou textilním materiálem s UPF 20 se může tato doba pobytu na slunci prodloužit dvacetinásobně, aniž by docházelo k poškození pokožky, tzn. na maximálně 1,5 až cca 3 hodiny (20 x 5 min. = 100 min. až 20 x 10 min. = 200 min.).

 

METODY MĚŘENÍ UV
pro stanovení UV ochranného faktoru UPF

Pro spolehlivé zjištění UPF (UV Protection Factor) pro spotřebitele musí být zohledněny mimořádné požadavky, jimž je textil se sluneční ochranou vystaven při používání.

Když se tkanina zpracuje na oblečení, je sluneční ochranný faktor ovlivněn protažením při nošení, vlhkostí pocením nebo vodou i opotřebením při používání. Také při péči a po ní dochází k jeho ovlivnění. Textilní materiál je tak v rámci zkoušek prán a potom při měření navlhčen a definovaným způsobem protažen.

U zastiňujících textilií ovlivňují sluneční ochranný faktor protažení, počasí (slunce a déšť) i vlhkost a případné praní.

Ochranná doba je těmito podmínkami používání někdy drasticky snížena (nebo může dojít k její téměř úplné ztrátě), což se, aby se předešlo negativnímu vlivu při nošení / používání, musí odrážet také ve vykázaném UPF.

Mezinárodní sdružení pro kontrolu aplikované UV ochrany proto pro všechny druhy látek oblečení a zastiňujících textilií doporučuje měření UV ochranného faktoru podle UV STANDARD 801, který vychází z nejnepříznivějších podmínek nošení/ používání (worst case szenario).

 

 

Při stanovení UPF podle UV STANDARD 801 se vychází z maximální intenzity slunečního záření se slunečním spektrem v Melbourne, Austrálie, 1. ledna (tedy na vrcholu australského léta) a nejcitlivějšího typu pokožky uživatele. 

Další informace naleznete na internetové stránce www.uvstandard801.de nebo nám napište e-mail na info@uvstandard801.de.