O Harris Tweed

Harris Tweed - www.carlsbadhat.cz

Harris Tweed je látka, kterou ručně vyrábí obyvatelé skotských ostrovů Harris, Lewis, Uist a Barra.

Pro tradiční Harris Tweed byly charakteristické měkké barvy, pro vytvoření kterých se používaly barvy rostlinného původu. V podtsatě se pro tento účel používaly lišejníky, dávající tmavě červený, purpurový a rezavě oranžový odstín. 

Výroba látky Harris Tweed

Ze začátku se látka jmenovala tweel (ang.). Historie o tom, jak se objevil tento název, říká, že okolo roku 1830 jeden londýnský obchodník obdržel dopis ze skotského města Hawick o jakémsi materiálu tweel.Obchodník považoval písmeno „l“ za „d“, když si pomyslel, že se materiál jmenuje podle řeky Tweed, která teče nedaleko města Hawick. V důsledku toho se nateriál začal propagovat pod názvem tweed a toto jménu mu od těch dob zůstalo navždy.

V době ekonomických potíží, spojených s nedostatkem brambor v letech 1846-1847 se hraběnka Catherine Murray podílela na podpoře a rozvoji Harris Tweed. Okopírovala tartan rodiny Murray a s pomocí místních tkalců ho přenesla na tvíd, který začali používat lovci. Aby zajistila úspěch, podílela se na pozdějším zavedení strojové výroby do procesu výroby tvídových oděvů. Kromě toho organizovala a platila výuku tkalců v 40. letech 19. století, což způsobilo významný růst prodejů.

S příchodem průmyslové revoluce začalo celé pevniské Skotsko aktivně mechanizovat různé výroby, ale ostrovy se stále držely tradičních metod výroby. Do poloviny 19. století se oděvy vyráběly výhradně pro osobní používání na místním trhu. Až v letech 1903-1906 přišlo určité rozšíření na sever Skotska. V roce 1966 bylo dosaženo vrcholu — bylo vyrobeno 7,6 mil. yardů tvídu. Nicméně ani Harris Tweed se nevyhnul vážnému poklesu, který postihnul textilní průmysl celé Evropy. Harris Tweed se udržel nad vodou díky své bezvadné kvalitě a pomoci ze strany státu.

V dnešní době se jedním z nejúspěšnějších reklamních projektů stala spolupráce společnosti s NIKE a výroba sportovní obuvi s použitím tvídu. Asi 90 % výroby Harris Tweed se provádí na ostrově Lewis a vyváží se do více než 40 zemí. Produkci také nakupují takoví designéři jako Alexander McQueen, Calvin Klein, Ralph Lauren a Steven Alan. Harries Tweed byl také, kromě své hlavní činnosti, dodavatelem materiálů pro interiéry pětihvězdičkového hotelu v Glasgow, což byl druhý podobný projekt společnosti, která předtím pracovala na interiérech lodi Queen Elizabeth 2 v 60. letech 20. století.

V dnešní době strojní výroba nahradila všechny profese, ketré se dříve dělaly ručně a jen tkaní se do dnešní doby dělá ručně.